Nasza biblioteka DVD, pełna klasycznych i nowych filmów angielskojęzycznych, jest dostępna bezpłatnie dla naszych studentów.

Większość płyt zawiera także materiały, dzięki którym można szlifować swoje słownictwo i umiejętność rozumienia tekstu w trakcie oglądania filmu.

W1siziisijiwmtmvmtavmdkvmtzfmzrfmjdfnti3xzi4lmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwiodr4mte3iyjdxq?sha=38f9df9328 weeks later

Sci-fi / Horror


The survivors of the 'rage' virus have been moved to London and are being protected by the US army. Disaster strikes after an 'infected' is let into the city...

Ocaleni z "szału" wirusa zostali przeniesieni do Londynu i są pod ochroną amerykańskiego wojska. Katastrofa rozpoczyna się gdy "zarażony" zostaje wpuszczony do miasta...


W1siziisijiwmtmvmtavmtavmtjfmzjfmzdfntqyx29yyw5nzs5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijg0edexnymixv0?sha=2023c265Clockwork Orange, A

Drama,Sci-fi / Horror


The story of a young hooligan whose tastes include violence and Mozart.

Przedstawia historię młodego chuligana, którego zamiłowaniem jest przemoc i Mozart.


W1siziisijiwmtmvmtavmtavmtzfndlfmdlfmza3x2luyy5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijg0edexnymixv0?sha=7656c828Inception

Sci-fi / Horror


Leo Di Caprio is a dream-travelling hitman who is trying to regin his past life. Hugely successful but, to be honest, we didn't really understand it. Will you...?

Leo Di Caprio w roli płatnego mordercy podróżującego w świecie marzeń, próbującego odzyskać swoje przeszłe życie. Film odniósł ogromny skusec, lecz, szczerze mówiąc, nie do końca go zrozumieliśmy.. A wy?


W1siziisijiwmtmvmtivmduvmtzfmdbfmthfmja5x3zhbxauanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilci4nhgxmtcjil1d?sha=c2ebeddbInterview with the Vampire

Drama,Sci-fi / Horror


Tom Cruise and Brad Pitt star as handsome vampires.Tom Cruise oraz Brad Pitt występują w rolach przystojnych wampirów.


W1siziisijiwmtmvmtavmtavmtzfntdfmznfmtgxx2xpbwl0lmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwiodr4mte3iyjdxq?sha=3454e23fLimitless

Sci-fi / Horror


If there was a drug that made you super-clever and able to see the future, would you takie it?

Gdyby istniała tabletka, która sprawiłaby że byłbyś niesamowicie intelignetny i mógłbyś widzieć przyszłość, wziąłbyś ją?


W1siziisijiwmtqvmtivmtcvmtbfndbfmjrfodq1x2xpdmuuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilci4nhgxmtcjil1d?sha=7051f07dLive. Die. Repeat.

Sci-fi / Horror


Tom Cruise uses a very special ability to fight to save earth from alien invaders. Also stars UK actress Emily Blunt.

Tom Cruise używa specjalnej mocy, by ocalić świat przed obcymi najeźdźcami. Wśród bohaterów gra również brytyjska aktorka, Emily Blunt.


W1siziisijiwmtmvmtavmtavmtrfmjhfntffmjg5x2xvb3blci5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijg0edexnymixv0?sha=43bc74faLooper

Sci-fi / Horror


Entertaining but confusing tale of the mafia, hitmen and time-travel.

Zapewniająca rozrywkę a jednocześnie lekko dezorientująca opowieść o mafii, płatnym zabójcy I podróżach w czasie

W1siziisijiwmtmvmtavmtavmtzfntnfmzjfnzy4x3byb20uanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilci4nhgxmtcjil1d?sha=03582060Prometheus

Sci-fi / Horror


Huge, philosophical questions are raised in the 'Alien' prequel.

Ważne, filozoficzne pytania, podniesione w prequelu 'Alien'.


W1siziisijiwmtmvmtavmdkvmtzfntdfndnfmzq1x3jilmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwiodr4mte3iyjdxq?sha=7da3e92eRosemary's Baby (with worksheets)

Sci-fi / Horror,Drama


Roman Polanski at the peak of his powers. In 1960s New York, a struggling actor makes a terrible deal for fame. His young wife will pay the price...

Roman Polański w szczytowym momencie kariery. Nowy Jork w latach sześćdziesiątych. Dla zdobycia sławy zmagający się z losem aktor idzie na straszliwy układ. Jego młoda żona zapłaci cenę...


W1siziisijiwmtmvmtavmtavmtvfntrfmjlfmtqyx3noys5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijg0edexnymixv0?sha=17946771Shaun of the Dead

Comedy,Sci-fi / Horror


A romantic-comedy...with zombies.

Komedia romantyczna...z zombie.