Aktualności

INTENSYWNY KURS WAKACYJNY

Zapraszamy do udziału w wakacyjnych kursach angielskiego w naszej szkole.

NA KURS W II TURZE OFERUJEMY FANTASTYCZNĄ PROMOCJĘ:

1 SEMESTR W 3 TYGODNIE - TYLKO 400 ZŁ!

START 24 LIPCA 2017!

W celu poznania szczegółowych informacji lub umówienia się na sprawdzenie poziomu prosimy o kontakt: biuro@3lions.pl, 32 203 70 80, 533 848 515.

Mierzenie postępów


Testowanie Diagnostyczne

7 mierzenie postępów.jpgTesty diagnostyczne wypełnione przez Słuchaczy po pierwszej lekcji są wnikliwie analizowane, aby celnie rozpoznać słabsze strony, na których będziemy się skupiać na kolejnych lekcjach.

Widoczne postępy

Aby uwidocznić postępy naszych Kursantów uruchomiliśmy on-line continuous assessment (system oceniania i monitoringu on-line) - każdy Student posiada indywidualne konto, na którym zamieszczona jest tabela wraz z opiniami nauczyciela na poniższe tematy:

  • Wypowiedzi w czasie zajęć - podstawą oceny są: wymowa, aktywne słownictwo, płynność i zdolność komunikacji.
  • Ponadto zamieszczane są wyniki z: listeningów, writingów, testów (diagnostycznego, powtórkowych, końcowego)
  • Obecności (%)
  • Wypełnienie zadań domowych (%)


Tutorials

Przynajmniej raz w semestrze odbywają się tutorials – indywidualne konsultacje z nauczycielem. Jest to czas jaki można spędzić z lektorem na wymianie poglądów, analizie dotychczasowych osiągnięć oraz wzajemnej ocenie.

Gwarantujemy, że nie tylko potrafimy mówić jak nikt inny, ale umiemy też słuchać i wyciągać właściwe dla dobra naszych Słuchaczy wnioski.

Zaświadczenia

Na zakończenie kursu Studenci otrzymują certyfikat zawierający oceny z poszczególnych umiejętności językowych (A – D), procent obecności, wynik testu semestralnego (%), opinie i rady od lektora oraz rekomendację do następnego poziomu.