Aktualności

DARMOWE KONWERSACJE!

28 WRZEŚNIA 2017 (CZW) 17:30-18:30 - darmowe konwersacje z native speakerem dla wszystkich chętnych. Zapisy w recepcji!

ZAPISY NA NOWY SEMESTR!

Przy zapisie do 29 września oferujemy WYJĄTKOWE PROMOCJE:

2 SEMESTRY - 1249 zł (250 ZŁ TANIEJ!)

1 SEMESTR - 699 zł (50 ZŁ TANIEJ!)

+ FANTASTYCZNA OFERTA NA ZAJĘCIA W GODZINACH 9:30-11:00 - 599 zł za 1 semestr! (150 ZŁ TANIEJ!)

Zapraszamy do kontaktu!

Mierzenie postępów


Testowanie Diagnostyczne

7 mierzenie postępów.jpgTesty diagnostyczne wypełnione przez Słuchaczy po pierwszej lekcji są wnikliwie analizowane, aby celnie rozpoznać słabsze strony, na których będziemy się skupiać na kolejnych lekcjach.

Widoczne postępy

Aby uwidocznić postępy naszych Kursantów uruchomiliśmy on-line continuous assessment (system oceniania i monitoringu on-line) - każdy Student posiada indywidualne konto, na którym zamieszczona jest tabela wraz z opiniami nauczyciela na poniższe tematy:

  • Wypowiedzi w czasie zajęć - podstawą oceny są: wymowa, aktywne słownictwo, płynność i zdolność komunikacji.
  • Ponadto zamieszczane są wyniki z: listeningów, writingów, testów (diagnostycznego, powtórkowych, końcowego)
  • Obecności (%)
  • Wypełnienie zadań domowych (%)


Tutorials

Przynajmniej raz w semestrze odbywają się tutorials – indywidualne konsultacje z nauczycielem. Jest to czas jaki można spędzić z lektorem na wymianie poglądów, analizie dotychczasowych osiągnięć oraz wzajemnej ocenie.

Gwarantujemy, że nie tylko potrafimy mówić jak nikt inny, ale umiemy też słuchać i wyciągać właściwe dla dobra naszych Słuchaczy wnioski.

Zaświadczenia

Na zakończenie kursu Studenci otrzymują certyfikat zawierający oceny z poszczególnych umiejętności językowych (A – D), procent obecności, wynik testu semestralnego (%), opinie i rady od lektora oraz rekomendację do następnego poziomu.